ServettställPris: 9.00 €
Mått: 13 x 3 x 8 cm
Färger:Röd